Pomáháme plnit Vaše strategické cíle
v oblasti informačních systémů
Poskytujeme široké spektrum vzdělávacích
programů, eLearningových a odborných kurzů
Vyhovíme Vašim potřebám
v oblasti informačních systémů
Disponujeme zkušeným týmem analytiků,
konzultantů a programátorů

Správní řízení

PROXIO SŘ přehledně a jednoduše zpracuje agendy správních řízení

Komplexní nástroj pro všechny typy správních řízení: od evidence po vystavení příslušného rozhodnutí, s detailním záznamem procesního průběhu.

 

Přehled hlavních funkcí

 • přestupky
 • správní delikty
 • životní prostředí
 • sociální agendy
 • stavební řízení a územní plánování
 • školství
 • dopravní agendy
 • silniční hospodářství
 • zdravotnictví
 • vyvlastňovací řízení
 • památková péče
 • zrušení údajů o místu trvalého pobytu
 • občanské průkazy a cestovní doklady

Výhody

 • průvodce s oporou ve správním řádu
 • systém sám nabízí možné (legislativně správné) alternativy dalšího postupu v řízení
 • jednotlivé oblasti mají společné (stejné) uživatelské prostředí, jsou personálně velmi snadno zastupitelné
 • vnitřní integrace se spisovou službou a DMS - bez přepínání
 • ověření dat subjektů a objektů v základních registrech
 • okamžitá kontrola stavu vyřízení případu
 • automatická kontrola lhůt k vyřízení včetně stanovení data nabytí právní moci, upozornění mailem pracovníkům na blížící se termín vyřízení
 • základní šablony dokumentů jsou součástí dodávky
 • možná tvorba vlastních šablon

 

Aplikace Správní řízení sjednocuje evidence a procesy správních řízení napříč úřadem, nabízí jednotné vzory dokumentů ve vazbě na spisovou službu a podpoří tak jednotný vizuální styl organizace.

 

 

Řešení PROXIO SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ obsahuje tyto agendy:

 

Hlavní přínosy