Pomáháme plnit Vaše strategické cíle
v oblasti informačních systémů
Poskytujeme široké spektrum vzdělávacích
programů, eLearningových a odborných kurzů
Vyhovíme Vašim potřebám
v oblasti informačních systémů
Disponujeme zkušeným týmem analytiků,
konzultantů a programátorů

Novinky

Šťastný nový rok 2022 Vám přeje MARBES.

Naše společnost se jako generální partner zúčastnila XL. členské schůze Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR (28. 5. 2021). S prezentací řešení Usnesení plynule navázala na vystoupení prezidenta ICT UNIE Mgr. Zdeňka Zajíčka o bankovní identitě a seznámila členy sdružení tajemníků s naším pohledem na softwarovou podporu celého procesu přípravy a samotného jednání rady či zastupitelstva.

Přečtěte si náš nový příspěvek na téma elektronické služby pro občany. Článek s názvem Elektronické služby ČR - otázky a odpovědi naleznete zde.

PROBĚHLO:

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na odborný on-line seminář, který bude věnován problematice Inventarizace movitého a nehmotného majetku. Webinář se uskuteční dne 25. 3. 2021 od 9:00 hod.

Seminář se bude věnovat otázkám:

 • Jak zvládnout inventarizaci rychle, přesně a efektivně?
 • Co vše by měla inventura splňovat?
 • Jaké technické prostředky pro inventarizaci využít?

 

Přihlášení na webinář je možné nejpozději 3 dny před termínem konání na Metodickém a vzdělávacím portálu ELOGIO (Inventarizace movitého a nehmotného majetku (webinář).

PROBĚHLO:

Jak na portál občana - 1. část: přihlašování, 4. 2. 2021 v 9:00 hod.

Jaké jsou aktuální možnosti ověření občana? Které vybrat nebo jak funguje bankovní identita? Provedeme Vás aktuální problematikou v přihlašování k elektronickým službám pro potřeby portálu občana.

 • Využitelnost externích identit k přihlášení (bankovní identita, NIA, ISDS, aj.).
 • Registrace uživatele na přepážce úřadu, legislativní povinnosti, souhlasy.
 • Řešení zástupů za jiné subjekty (PO, OSVČ, FO - manželka, apod.)

 

Jak na portál občana - 2. část: obsah portálu, 4. 3. 2021 v 9:00 hod.

Co by měl portál občana obsahovat? Jsou důležité životní situace a jak dobře fungují formuláře? Jaká je motivace občana, aby portál navštívil? Díky zkušenostem se na tyto a další otázky pokusíme odpovědět.

 • Životní situace s návazností na formuláře, podání a podpora jeho zpracování.
 • Zobrazení závazků občana, úhrada s ohledem na poplatkovou povinnost.
 • Načítání dat z různých agendových systémů a jejich bezpečnost.

 

Jak na portál občana - 3. část: propagace, 11. 3. 2021 v 9:00 hod.

Jde provozovat portál bez marketingu? Jaké jsou možnosti komunikace s občanem? Proč měřit návštěvnost? Oblast, na kterou se velmi často nemyslí. Vysvětlíme její potřebu a důležitost díky zkušenostem z praxe.

 • Naplánování spuštění portálu a příprava propagace.
 • Možnosti propagace, příprava podkladů, využití stávajících propagačních kanálů
 • Analytická činnost a vyhodnocování běhu portálu.

 

S potěšením oznamujeme, že projekt, který jsme realizovali pro Technologie hlavního města Prahy, a.s., obsadil 3. místo v soutěži EGOVERNMENT THE BEST 2020.
Záměrem projektu bylo vybudování informačního systému pro správu veřejného osvětlení.