Pomáháme plnit Vaše strategické cíle
v oblasti informačních systémů
Poskytujeme široké spektrum vzdělávacích
programů, eLearningových a odborných kurzů
Vyhovíme Vašim potřebám
v oblasti informačních systémů
Disponujeme zkušeným týmem analytiků,
konzultantů a programátorů

WEBINÁŘE k problematice Portálu občana - ZDARMA

PROBĚHLO:

Jak na portál občana - 1. část: přihlašování, 4. 2. 2021 v 9:00 hod.

Jaké jsou aktuální možnosti ověření občana? Které vybrat nebo jak funguje bankovní identita? Provedeme Vás aktuální problematikou v přihlašování k elektronickým službám pro potřeby portálu občana.

  • Využitelnost externích identit k přihlášení (bankovní identita, NIA, ISDS, aj.).
  • Registrace uživatele na přepážce úřadu, legislativní povinnosti, souhlasy.
  • Řešení zástupů za jiné subjekty (PO, OSVČ, FO - manželka, apod.)

 

Jak na portál občana - 2. část: obsah portálu, 4. 3. 2021 v 9:00 hod.

Co by měl portál občana obsahovat? Jsou důležité životní situace a jak dobře fungují formuláře? Jaká je motivace občana, aby portál navštívil? Díky zkušenostem se na tyto a další otázky pokusíme odpovědět.

  • Životní situace s návazností na formuláře, podání a podpora jeho zpracování.
  • Zobrazení závazků občana, úhrada s ohledem na poplatkovou povinnost.
  • Načítání dat z různých agendových systémů a jejich bezpečnost.

 

Jak na portál občana - 3. část: propagace, 11. 3. 2021 v 9:00 hod.

Jde provozovat portál bez marketingu? Jaké jsou možnosti komunikace s občanem? Proč měřit návštěvnost? Oblast, na kterou se velmi často nemyslí. Vysvětlíme její potřebu a důležitost díky zkušenostem z praxe.

  • Naplánování spuštění portálu a příprava propagace.
  • Možnosti propagace, příprava podkladů, využití stávajících propagačních kanálů
  • Analytická činnost a vyhodnocování běhu portálu.