Pomáháme plnit Vaše strategické cíle
v oblasti informačních systémů
Poskytujeme široké spektrum vzdělávacích
programů, eLearningových a odborných kurzů
Vyhovíme Vašim potřebám
v oblasti informačních systémů
Disponujeme zkušeným týmem analytiků,
konzultantů a programátorů

Připravujeme

V následujících dnech a měsících jsme si pro Vás dovolili připravit další akce a školení, na kterých, jak doufáme, se opět společně setkáme. Rádi bychom těchto akcí využili k tomu, abychom s Vámi osobně projednali vše, co Vás zajímá, trápí nebo s čím bychom Vám mohli pomoci. Těšíme se na Vaši návštěvu!

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na odborný on-line seminář Jak připravit distanční jednání orgánů samosprávy, který se uskuteční 29. 4. 2021 v 9.00 hod. 

Jaké jsou dopady aktuálních opatření do přípravy jednání? Jakou roli mohou hrát moderní informační a komunikační technologie? 

Provedeme Vás aktuální problematikou přípravy podkladů, přípravy na jednání, jednáním a jeho zpracováním ve 100 % elektronické, bezpečné podobě.

  • příprava podkladů a příprava na jednání v režimu homeoffice (elektronické schvalování a podepisování, distribuce podkladů,..)
  • prezenční a distanční jednání (řízení a prezentace, diskuse, hlasování, interpelace, záznam,….)  
  • zpracování jednání, anonymizace a zveřejňování informací na portálu občana, evidence a kontrola úkolů

 

Webinář je zdarma. Přihlášení je možné nejpozději 3 dny před termínem konání na Metodickém a vzdělávacím portálu ELOGIO Jak připravit distanční jednání orgánů samosprávy (webinář).

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na odborný on-line seminář Veřejné osvětlení pod dohledem - evidence a správa majetku ve 21.století, který se uskuteční dne 22. 4. 2021 v 9 hod.

Jak lze prostřednictvím moderních informačních systémů zefektivnit správu rozsáhlých majetkových celků? Jak vám pomohou tyto systémy usnadnit údržbu a servisní činnost?

Na konkrétním příkladu představíme řešení, které Vám umožní:

  • provádět detailní pasportizaci majetku a získat tak maximální přehled
  • zlepšit a zrychlit operativní a plánované servisní činnosti organizace
  • významně snížit náklady na správu majetku
  • poskytovat informace občanům a učinit z nich aktivního partnera

 

Webinář je zdarma. Přihlášení je možné nejpozději 3 dny před termínem konání na Metodickém a vzdělávacím portálu ELOGIO Veřejné osvětlení pod dohledem.