Pomáháme plnit Vaše strategické cíle
v oblasti informačních systémů
Poskytujeme široké spektrum vzdělávacích
programů, eLearningových a odborných kurzů
Vyhovíme Vašim potřebám
v oblasti informačních systémů
Disponujeme zkušeným týmem analytiků,
konzultantů a programátorů

Konalo se

V minulých měsících jsme měli to potěšení se s Vámi setkat na těchto seminářích, školeních a jiných společenských událostech, které jsme pro Vás připravili nebo se jich stejně tak jako Vy pouze účastnili. Věříme, že to byl pro Vás příjemně a efektivně strávený čas a že nás svoji návštěvou opět poctíte i na příštích akcích.  Děkujeme!

Dne 29. 4. 2021 proběhl odborný on-line seminář na téma Jak připravit distanční jednání orgánů samosprávy.

Odpověděl na otázky: Jaké jsou dopady aktuálních opatření do přípravy jednání? Jakou roli mohou hrát moderní informační a komunikační technologie? 

Provedl Vás aktuální problematikou přípravy podkladů, přípravy na jednání, jednáním a jeho zpracováním ve 100 % elektronické, bezpečné podobě.

 • příprava podkladů a příprava na jednání v režimu homeoffice (elektronické schvalování a podepisování, distribuce podkladů,..)
 • prezenční a distanční jednání (řízení a prezentace, diskuse, hlasování, interpelace, záznam,….)  
 • zpracování jednání, anonymizace a zveřejňování informací na portálu občana, evidence a kontrola úkolů

 

 

Ve čtvrtek 25. 3. 2021 proběhl on-line seminář na téma Inventarizace movitého a nehmotného majetku. 

Webinář se zaměřil především na otázky:

 • Jak zvládnout inventarizaci rychle, přesně a efektivně?
 • Co vše by měla inventura splňovat?
 • Jaké technické prostředky pro inventarizaci využít?

Dne 4. 2. 2021 proběhl první z webinářů věnující se tématu portálu občana -  Jak na portál občana - 1. část: přihlašování.

Webinář se věnoval otázkám: Jaké jsou aktuální možnosti ověření občana? Které vybrat nebo jak funguje bankovní identita?

Provedl Vás též aktuální problematikou v přihlašování k elektronickým službám pro potřeby portálu občana.

 • Využitelnost externích identit k přihlášení (bankovní identita, NIA, ISDS, aj.).
 • Registrace uživatele na přepážce úřadu, legislativní povinnosti, souhlasy.
 • Řešení zástupů za jiné subjekty (PO, OSVČ, FO - manželka, apod.)

 

 

Druhá část webináře Jak na portál občana s podtitulem Obsah portálu se uskutečnila 4. 3. 2021.

Věnovala se otázkám, jak už sám název napovídá, náplně a obsahu portálu občana. 

Co by měl portál občana obsahovat? Jsou důležité životní situace a jak dobře fungují formuláře? Jaká je motivace občana, aby portál navštívil? Díky zkušenostem se na tyto a další otázky pokusíme odpovědět.

 • Životní situace s návazností na formuláře, podání a podpora jeho zpracování.
 • Zobrazení závazků občana, úhrada s ohledem na poplatkovou povinnost.
 • Načítání dat z různých agendových systémů a jejich bezpečnost.

Třetí a zároveň poslední část webináře s názvem Jak na portál občana, která proběhla 11. 3. 2021, se věnovala tématu Propagace.

Zaměřili jsme se například na otázky:

Jde provozovat portál bez marketingu? Jaké jsou možnosti komunikace s občanem? Proč měřit návštěvnost?

 • Naplánování spuštění portálu a příprava propagace.
 • Možnosti propagace, příprava podkladů, využití stávajících propagačních kanálů
 • Analytická činnost a vyhodnocování běhu portálu.

 

Ve čtvrtek 27. 2. se na SPŠE Plzeň konala akce IT Thursdays. Tentokrát i za účasti Marbesu s přednáškou Návrh uživatelských rozhraní zblízka. Náš vedoucí designer přiblížil studentům jakým způsobem vznikají grafické návrhy aplikací. Studenti se mohli na vlastní oči přesvědčit, že designér musí být nejen umělecky nadaný, ale také že musí být z části psycholog, diplomat i programátor. Naše účast na této přednášce označuje další bod v naší dlouhodobé a spolupráci se SPŠE Plzeň.

 

 

Zástupci obchodního týmu naší společnosti se zúčastnili workshopu ZA DIGITÁLNÍ ČESKO pořádaného společností info.com. Digitální Česko a eCLOUD byly hlavními tématy semináře, který se uskutečnil ve spolupráci s Krajem Vysočina dne 11. února v Jihlavě.

Již po sedmé jsme pro Vás uspořádali Odborné dny na téma Přestupky. Dvoudenní odborný seminář je zaměřen na legislativní i praktickou část práce uživatelů řešení Přestupků v PROXIO. Stěžejní část programu tvoří praktické ukázky a doporučení vhodných postupů uživatelům v souladu s legislativou. Hlavním tématem letošního ročníku byly zejména pracovní postupy dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a dalších souvisejících právních předpisů a jejich aplikace do řešení PROXIO.

Děkujeme za Vaši účast a těšíme se na dalších Odborných dnech na shledanou! 

Ve dnech 13. - 15. října byli zástupci naší společnosti přítomni na XXXVIII. členské schůzi a podzimním celostátním odborném semináři STMOÚ ČR ve Frymburku. Marbes consulting se semináře zúčastnil v pozici odborného partnera a vy jste tak mohli vyslechnout prezentaci na téma Portál očana (povinnosti, trendy, příležitosti).

Děkujeme za setkání a těšíme se brzy na shledanou!

Marbes consulting se jako Partner zúčastnil pravidelné podzimní konference e-government 20:10 aneb žijem si jak na zámku, ať to trvá věčně, která se uskutečnila ve dnech 3. - 4. září v Mikulově.

Více informací o konferenci naleznete zde.