Pomáháme plnit Vaše strategické cíle
v oblasti informačních systémů
Poskytujeme široké spektrum vzdělávacích
programů, eLearningových a odborných kurzů
Vyhovíme Vašim potřebám
v oblasti informačních systémů
Disponujeme zkušeným týmem analytiků,
konzultantů a programátorů

Odborné dny MS Dynamics NAV 2017 (20. - 21. 9. 2017, Hotel Benica, Benešov)

Ve dnech 20. – 21.9. v hotelu Benica Benešov jsme pro Vás připravili dvoudenní odborný seminář, který byl zaměřen na legislativní, metodickou a praktickou část práce uživatelů systému MS Dynamics NAV 2017. Akce byla určena jak zkušeným uživatelům, kterým posloužila pro seznámení s novinkami a doporučenými pracovními postupy, tak i nováčkům, kterým tento formát vzdělávací akce posloužil jako průvodce a inspirace pro jejich další práci.

Děkujeme za Vaši účast a těšíme se s Vámi na dalších akcích opět na viděnou!

 

Odborné školení - Přestupky (13. a 20. 6. 2017, Hotel Alpin Avion, Praha)

Vážení zákazníci, děkujeme, že jste přijali naše pozvání na Odborné školení Přestupků, které se uskutečnilo ve dnech 13. a 20. června v hotelu Alpin Avion v Praze. Školení bylo věnováno novému zákonu č. 250/2016 Sb., a jeho dopadům do aplikace PROXIO – AGENDIO, se zaměřením na praktickou část práce uživatelů a představení novinek v aplikaci.

Program školení byl následující:

 • Metodika postupu pro přechodné období
 • Vznik nových typů případů
 • Úprava stávajících průvodců pro zaevidování případu a vyřízení věci
 • Nové typy úkonů, typů dokumentů a šablon
 • diskuze

Děkujeme za vaši návštěvu a budeme se těšit s vámi opět na viděnou na dalších akcích.

 

Odborné dny - Přestupky

Konference Projektový management 2017 (17. - 18. 5. 2017, Zlín)

Marbes consulting se jako člen SPŘ (Společnost pro projektové řízení ČR) účastnil 17. až 18. května 2017 konference Projektový management ve Zlíně.
Konference projektový management 2017 je projekt realizovaný studenty Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně ve spolupráci s profesionály z partnerských organizací.

Tématem 10. ročníku, které podtrhuje jubileum konference, byl číselný protiklad, evokující nejen IT projekty, ale i další komplikované situace, které se mohou v projektech projevit:

 • proaktivní členové týmu a ti, co se vezou (jedničky a nuly v projektovém týmu);
 • podařené i nepodařené startupy;
 • projekty s rozpočtem na rizika a projekty, které rizika ignorují;
 • projekty podporované i zatracované nebo zbytečné;
 • projekty jako zábava nebo projekty, kde se všichni nudí a nutí něco dělat;
 • projekty nadějné a projekty které krachují a proč?!;
 • projekty se skvělými produkty, které se zákazníkovi nakonec vůbec nelíbily;
 • a další a další možnosti…

Děkujeme za vaši návštěvu a těšíme se s vámi opět na shledanou!

 Konference Projektový management 2017

Odborné dny Správní delikty (25. - 26. 5. 2017, Hotel Benica, Benešov)

Odborné dny na téma Správní delikty, které jsme pro vás uspořádali, byly zaměřeny na legislativní i praktickou část práce uživatelů řešení Správních deliktů v PROXIO. Stěžejní část programu tvořili praktické ukázky a doporučení vhodných postupů uživatelům v souladu s legislativou. Hlavním tématem letošního ročníku byl nový zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, další související právní předpisy a jejich aplikace do řešení PROXIO.

Děkujeme za vaši účast a těšíme se na dalších Odborných dnech s Vámi opět na shledanou! 

 

Správní delikty PROXIO

Odborný den Správa majetku se zaměřením na NAVISION (18.5. 2017, Hotel Benica, Benešov)

Připravili jsme pro vás oblíbené Odborné dny, které byly zaměřeny na legislativní, metodickou a praktickou část práce uživatelů v PROXIO a NAVISION. Aktuální téma Správa majetku bylo určeno především pro majetkáře spravující majetek v ENO, s vazbou na ekonomický systém Microsoft Dynamics NAV (dříve NAVISION). Stěžejní částí programu bylo doporučení vhodných postupů uživatelům v souladu s legislativou.

Akce byla určena jak zkušeným uživatelům, kteří se seznámili s novinkami a doporučenými pracovními postupy, tak i nováčkům, kterým tento formát vzdělávací akce posloužil jako průvodce a inspirace pro jejich další práci.

Děkujeme za vaši účast a na dalších Odborných dnech se s vámi těšíme opět na viděnou!