Pomáháme plnit Vaše strategické cíle
v oblasti informačních systémů
Poskytujeme široké spektrum vzdělávacích
programů, eLearningových a odborných kurzů
Vyhovíme Vašim potřebám
v oblasti informačních systémů
Disponujeme zkušeným týmem analytiků,
konzultantů a programátorů

Výdejna parkovacích oprávnění

Aplikace Výdejna zajišťuje zpracování žádostí o vydání a změnu dlouhodobých oprávnění k parkování na pozemních komunikacích, nebo parkovacích domech, případně povolení k vjezdu

Aplikace umožňuje evidenci, podání a vyřízení elektronických žádostí zaslaných prostřednictvím portálu občana, stejně tak žádostí podaných osobně. Dále umožňuje vlastní registraci uživatele pro přístup k portálu občana.

 

Přehled hlavních částí systému

 • evidence žádostí o vydání či změnu dlouhodobých parkovacích oprávnění
 • zpracování jednotlivých žádostí o vydání či změnu dlouhodobých parkovacích oprávnění
 • vydání příslušných dokladů a tisk dokumentů tvořených ze šablon
 • tisk parkovacích karet
 • zápis povolení na magnetické, nebo čipové karty
 • správa uživatelů portálového řešení

Výhody

 • intuitivní a jednoduché ovládání aplikace
 • snadná distribuce a správa klienta – výdejna je zpracována jako webová aplikace
 • možnost vydávání a správy plně elektronických oprávnění
 • možnost tisku dokumentů z nastavených šablon
 • široká škála notifikací držitelům oprávnění
 • ověření dat v ISZR
 • integrace na ERP, případně další IS organizace

 

Aplikace Výdejna parkovacích oprávnění  podporuje kompletní proces evidence a zpracování žádostí o parkovací oprávnění.  Tyto služby jsou dostupné občanům prostřednictvím portálu občana online, nebo jako součást projektů Smart City.

Parkovací systém

Komplexní řešení umožňuje uživatelům využít komfortnější služby související s parkováním a provozovatelům zajistí moderní efektivnější provoz s účinnou kontrolou oprávněnosti parkování

Řešení je snadno integrovatelné do informačního systému obce/města a svou variabilitou dokáže pokrýt všechny požadavky provozovatele vyplývající z problematiky parkování.

 

Přehled hlavních částí systému

 • správa a evidence parkovacích zón a úseků
 • centrální evidence parkovacích oprávnění a rozhraní na systém parkovacích automatů
 • podpora mobilních plateb za parkování (virtuální parkovací hodiny)
 • kontrola oprávnění k parkování v terénu
 • výdejna – evidence a tisk parkovacích karet
 • hromadná kontrola podkladů a klasifikace přestupků
 • portál parkování a osobní stránky držitele oprávnění (rezidenta)
 • reporting a zúčtování

Výhody

 • technologicky moderní řešení
 • intuitivní a jednoduché ovládání
 • modulární architektura řešení
 • variabilita mobilní technologie kontroly v terénu (kamery, automobil, mobilní aplikace)
 • ověření dat v ISZR a CRV
 • integrace na ERP, spisovou službu, GIS, agendu přestupků, ad.

 

Řešení Komplexního systému parkování umožní zpříjemnit služby parkování pravidelným a nahodilým uživatelům z řad občanů a návštěvníků města. Provozovatelům přináší moderní a perspektivní prostředky pro správu a provoz parkovacího systému.

Zvláštní užívání komunikací (Zábory)

Řešení Zvláštní užívání komunikací slouží pro vyřízení agendy zvláštního užívání komunikací v souladu se Zákonem o pozemních komunikacích, Zákonem o provozu na pozemních komunikacích a zákonem Správní řád

Agenda pokrývá kompletní proces správního řízení ve věci zvláštního užívání komunikací. V rámci případu je umožněno rozlišovat několik kategorií Záborů (např. Restaurační předzahrádky, Přenosná prodejní zařízení a další).

 

Přehled hlavních funkcí

       Mapový portál pro veřejnost

 • webová aplikace s jednoduchým průvodcem vytvoření žádosti o zábory prostřednictvím e-formuláře
 • zpětné informace žadateli o výsledku řízení
 • podpora zákresu záboru v mapových podkladech včetně informací o kolizích s jinými
 • připravovanými či již realizovanými zábory

      Interní agendový systém

 • evidence sady údajů potřebných pro kompletní průběh řízení
 • převzetí údajů žádosti z mapového podkladu pro veřejnost
 • jednoduchá tvorba dokumentů s využitím dotažení dat zadaných na případu
 • přehledné zobrazení schválených lokalit záborů v mapě

Výhody

 • moderní, uživatelsky příjemné, intuitivní a přehledné ovládání systému

 • centralizovaná evidence subjektů a jejich ověření proti ISZR včetně podpory automatické notifikace o změnách údajů evidovaných subjektů

 • integrace se spisovou službou, DMS

 • kontrola lhůty pro vydání rozhodnutí v souladu se správním řádem včetně nastavení upozornění a připomenutí plánované události

 • centralizované řízení přístupových práv k aplikaci i k návazným evidencím a registrům podpora široké škály mapových vrstev

 

Řešení Zvláštní užívání komunikací může být v rámci interního agendového systému založeno jak nad doručeným dokumentem (žádosti), které je do systému načteno ze spisové služby, tak bez iniciačního dokumentu, resp. z moci úřední. K jednotlivým Záborům je kromě základních údajů (umístění, období, účel a rozsah), možno současně zaevidovat uzavírku, objížďku případně náhradní parkovací místo. Výsledné dokumenty mohou být následně prostřednictvím rozhraní předány do spisové služby včetně adresátů a způsobů vypravení.

Moje závazky

Aplikace Moje závazky usnadňuje a urychluje komunikaci občanů s úřadem, ušetří čas a zefektivní práci, která se obejde bez čekání ve frontách a stresu

Aplikace přináší viditelnou aktivitu úřadu směrem k občanům, eliminuje tisk složenek, upozorňuje na nedoplatky, platební výměry a tím dosahuje značné finanční úspory (tisky, poštovné). Díky notifikačním službám předchází dluhům občanů a snižuje celkové pohledávky úřadu.

 

Jednoduchá registrace

       Vyplnění registračního formuláře

 • občan z pohodlí domova vyplní jednoduchý registrační formulář (jméno, příjmení, adresa, datum narození, číslo OP, telefon, email).

      Ověření údajů a zaslání kontrolního kódu

 • úřad ověří údaje občana oproti Základním registrům a zašle občanovi kontrolní kód listovní zásilkou formou výhradně do vlastních rukou.

     Aktivace účtu občana

 • po ověření totožnosti občan aktivuje účet v aplikaci zadáním zaslaného kontrolního kódu a provede prvotní přihlášení do aplikace Moje závazky.

Výhody

 • registrace z domova

 • zobrazení závazků – systém zobrazí veškeré aktuální závazky občana

 • úhrada závazku – občan uhradí závazek vybranou platební metodou

 • SMS a email notifikace – systém občana upozorní na nový závazek

 • splnění požadavků GDPR

 • možnost platby kartou

 • platba QR kódem

 • bezpečné uložení dat

 • mobile friendly

 

Řešení Moje závazky jako nadstavba IS PROXIO dokáže bezpečně poskytnout občanovi právě ty vybrané informace, které potřebuje, aby zaplatil místní poplatky za komunální odpad nebo za psy a zjistil, jaké má předepsané správní poplatky či pokuty.

GDPR

Pomůžeme Vám s tím, aby Váš úřad byl v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady č. 2016/679 – obecným nařízením o ochraně osobních údajů

Nařízení vstupuje v platnost dne 25. 5. 2018 a nahrazuje v ČR zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. S námi budete připraveni!

 

Co Vám pomůžeme zvládnout

 • analýzu dopadů GDPR do vaší organizace (pomůžeme s analýzou stávajícího stavu zpracování osobních údajů, jejich zabezpečení a toků; u příjemců osobních údajů popíšeme zdroje dat a právní základy pro jejich zpracování, upozorníme na „přesčas“ evidované osobní údaje a údaje evidované bez právního podkladu)
 • analýzu rizik a návrh opatření (pomůžeme s vypracováním analýzy rizik, v souladu se zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a návrhem organizačních, procesních a technických opatření.)
 • vypracování návrhu procesů pro naplnění povinností správce osobních údajů, navrhnutí úpravy smluv
 • posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
 • definici role pověřence (DPO) a vytvoření směrnice
 • definici požadavků na provozované informační systémy nezbytné pro naplnění GDPR (pomůžeme s formulací vnitřních směrnic)

 

Co Vám můžeme nabídnout

 • centrální evidenci subjektů a uživatelů informačního systému
 • tiskové výstupy, výpisy a sestavy
 • likvidaci osobních údajů (likvidujeme osobní data v evidenci i dokumenty a umožníme provést jejich hromadnou likvidaci; zaznamenáme lhůtu pro upozornění na výmaz osobních údajů)
 • logování přístupu k osobním údajům (zpracujeme přehled logů přístupů k osobním údajům a využijeme data z logu ve výstupech pro subjekt údajů)
 • agendu pro evidenci citlivých údajů
 • šifrování osobních údajů
 • evidenci souhlasu subjektu údajů
 • školení zaměstnanců zaměřené na nakládání s osobními údaji a informační bezpečnost

 

GDPR, v podání Marbes consulting, je kompletní podpora vašeho úřadu zaměřená na řízenou práci uživatelů s osobními údaji subjektů.