Pomáháme plnit Vaše strategické cíle
v oblasti informačních systémů
Poskytujeme široké spektrum vzdělávacích
programů, eLearningových a odborných kurzů
Vyhovíme Vašim potřebám
v oblasti informačních systémů
Disponujeme zkušeným týmem analytiků,
konzultantů a programátorů

Prototyp software pro správu archiválií míří na trh

Dne 21. února 2017 předal předseda Technologické agentury ČR Petr Očko řediteli odboru archivní a spisové služby Ministerstva vnitra ČR Jiřímu Úlovci výsledek výzkumu, jímž je prototyp softwarového řešení pro elektronické zpracování archiválií ELZA.

Softwarové řešení ELZA slouží k tvorbě archivního popisu. Řešení bylo vytvořeno na základě nových pravidel pro zpracování archiválií, jejichž zavedení přináší standardizaci popisu archiválií v souladu s mezinárodními normami a umožňuje tím i výměnu dat mezi paměťovými institucemi doma i v zahraničí.

„ELZA je jedním z pilířů probíhající technologické inovace českého archivnictví. Je plně srovnatelný s obdobnými systémy v zahraničí, v některých ohledech je dokonce překonává,” uvedl Martin Bunček, místopředseda TA ČR. (převzato z webu www.tacr.cz)

Marbes consulting se účastnil projektu ELZA jako jeden z hlavních řešitelů. Jeho podíl se týkal především vlastního vývoje softwarového řešení formou programátorských a analytických prací. Projekt byl realizován jako veřejná zakázka na služby v aplikovaném výzkumu a vývoji s využitím inovativního přístupu tzv. předkomerčního zadávání veřejných zakázek („pre-commercial public procurement“ PCP).

Více informací naleznete na www.tacr.cz