Pomáháme plnit Vaše strategické cíle
v oblasti informačních systémů
Poskytujeme široké spektrum vzdělávacích
programů, eLearningových a odborných kurzů
Vyhovíme Vašim potřebám
v oblasti informačních systémů
Disponujeme zkušeným týmem analytiků,
konzultantů a programátorů

Nová Odborná oblast na Metodickém portálu Elogio - Veřejné zakázky

Vážení zákaznici a partneři,
s potěšením si vám dovolujeme oznámit, že jsme před malou chvílí na Metodickém portálu spustili novou Odbornou oblast - Veřejné zakázky.

Pevně věříme, že spuštění této nové Odborné oblasti učiní Metodický portál pro stávající i nové zákazníky ještě zajímavějším.

Odborná oblast VEŘEJNÉ ZAKÁZKY soustřeďuje informace týkající se výkonu agendy VEŘEJNÉ ZAKÁZKY orgánů územních samospráv dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Naleznete zde strukturovaně seřazené informace o legislativě a informace o projednávání právních předpisů, které se týkají odborné oblasti Veřejné zakázky z Parlamentu České republiky.
Dále zde naleznete stanoviska ústředních orgánů veřejné správy a metodické informace Ministerstva pro místní rozvoj, případně krajských úřadů a budeme sledovat i relevantní judikaturu soudů.

Legislativní vymezení:

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

Zákon sledujeme i včetně souvisejících podzákonných předpisů:

Vyhláška č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele

Vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Vyhláška č. 170/2016 Sb., o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek

Vyhláška č. 248/2016 Sb., o náležitostech obsahu žádosti o předchozí stanovisko k uzavření smlouvy a ke změně závazku ze smlouvy podle zákona o zadávání veřejných zakázek

Vyhláška č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody

Nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek

Nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel

Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů

Zákon sledujeme i včetně souvisejících podzákonných předpisů:

Vyhláška č. 294/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti odůvodnění návrhu na povolení spojení soutěžitelů a dokladů osvědčujících skutečnosti rozhodné pro spojení

 

V celkovém souhrnu již nyní na Metodickém portálu zpracováváme tyto Odborné oblasti:

Více na Metodické a vzdělávacím portálu www.elogio.cz.

 

Všechny srdečně zdraví,

Vzdělávací centrum MARBES CONSULTING s. r. o.

 

Metodicky-a-vzdelavaci-portal-Elogio.jpg