Pomáháme plnit Vaše strategické cíle
v oblasti informačních systémů
Poskytujeme široké spektrum vzdělávacích
programů, eLearningových a odborných kurzů
Vyhovíme Vašim potřebám
v oblasti informačních systémů
Disponujeme zkušeným týmem analytiků,
konzultantů a programátorů

Nabídka informačního systému pro podporu agend v oblastech Sociálně – právní ochrany dětí, Sociálních služeb občanům a Sociální prevence a pomoci.

Vážení zákazníci,
dovolujeme si Vám nabídnout velmi zajímavé SW řešení PROXIO SA, které je zaměřeno na efektivní řízení agend v sociální oblasti a je svým rozsahem a funkcionalitou vhodné pro váš úřad.

PROXIO SA nabízí vedení plnohodnotné (elektronické) evidence v rozsahu směrnice MPSV č. j.: 2013/26780-21 o stanovení rozsahu evidence dětí a obsahu spisové dokumentace o dětech vedené orgány sociálně-právní ochrany dětí a o stanovení rozsahu evidence o obsahu spisové dokumentace v oblasti náhradní rodinné péče.

V oblasti sociálních služeb občanům podporuje PROXIO SA procesní evidenci řízení, jako jsou např. Opatrovnictví fyzické osoby a Sociální pohřby a dalších agend správního řízení.

Rozsah funkcionality PROXIO SA

Oblast Sociálně – právní ochrana dětí:

 • Plnohodnotná elektronická evidence v rozsahu směrnice MPSV č. j.: 2013/26780-21, včetně výstupních sestav a dokumentů.
 • Automatický průvodce k vyhledání zletilých dětí; vyhledání neaktivních rejstříků (nečinnost po dobu 6 měsíců); vyhledání rejstříků k uzavření.
 • Evidence Žádostí o svěření dítěte do péče budoucích osvojitelů, Žádost o svěření dítěte do péče budoucích pěstounů a Výchovná opatření (§ 13 zákon č. 359/1999 Sb.).

Oblast Sociální služby občanům:

 • Evidence agendy Opatrovnictví fyzické osoby včetně podrobné evidence finančních prostředků klienta v Peněžním deníku.
 • Evidence vydaných a vrácených parkovacích průkazů označujících vozidlo přepravující osobu sluchově postiženou, těžce tělesně postiženou nebo lékaře.
 • Podpora správního řízení v agendách Zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění, Stanovení úhrad za stravu a péči.
 • Agenda Sociální pohřeb, podrobné sledování průběhu případu včetně finančních nákladů.

Oblast Sociální prevence a pomoc:

 • Agenda Evidence osob ve výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody.
 • Evidence agendy Obecně prospěšné práce.

Výhody řešení:

 • pravidelná legislativní údržba,
 • kontrola kompletnosti předkládaných podkladů k řízení,
 • okamžitá kontrola stavu všech řízení,
 • ověření dat subjektů v základních registrech,
 • centralizované řízení přístupových práv k aplikaci i k návazným evidencím a registrům,
 • možnost provázání Peněžního deníku s ekonomickým systémem úřadu,
 • možnost integrace se spisovou službou úřadu a DMS,
 • možnost automatické kontroly dodržení termínů a lhůt v řízení, včetně výpočtu data nabytí právní moci.

Pokud Vás naše řešení zaujalo, máte nyní jedinečnou příležitost využít časově omezenou nabídku implementace tohoto řešení za zvýhodněnou cenu.

V případě Vašeho zájmu kontaktujte našeho specialistu řešení Radima Bohuslava (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.), který s Vámi projedná vše potřebné.

                                                                                                                     

Příklady referencí v ČR: Statutární města Mladá Boleslav, Kladno; města Příbram, Sokolov, Vlašim, Žďár nad Sázavou; Úřady MČ Praha 1, Praha 3, Praha 4, Praha 8, Praha 10, Praha 11, Praha 14 a další.

 

Děkuji a na případnou spolupráci se za tým Marbes těší

Ing. Miroslav Dvořák
Obchodní ředitel
MARBES CONSULTING s. r. o.