Pomáháme plnit Vaše strategické cíle
v oblasti informačních systémů
Poskytujeme široké spektrum vzdělávacích
programů, eLearningových a odborných kurzů
Vyhovíme Vašim potřebám
v oblasti informačních systémů
Disponujeme zkušeným týmem analytiků,
konzultantů a programátorů

Nová Odborná oblast na Metodickém portálu Elogio: Volební agenda

S potěšením si vám dovolujeme oznámit, že jsme před malou chvílí na Metodickém portálu spustili další novou Odbornou oblast Volební agenda.

Odborná oblast VOLEBNÍ AGENDA se věnuje problematice přípravy a zpracování voleb, a to od vyhlášení voleb až do uzavření seznamů voličů a tisku výpisů seznamů pro okrskové volební komise.

Naleznete zde strukturovaně seřazené informace o legislativě a informace o projednávání právních předpisů, které se týkají odborné oblasti VOLEBNÍ AGENDA z Parlamentu České republiky.
Dále zde naleznete stanoviska a metodické informace Ministerstva vnitra a nechybí ani relevantní judikatura soudů.
Druhou část tvoří informační tok, který se týká řešení VOLEBNÍ AGENDY v PROXIO, jež je reprezentován především doporučenými metodickými postupy, prezentací častých dotazů, informacemi z řešitelských schůzek. Dále zde lze nalézt informace o novinkách, které jsme distribuovali ve verzích minulých, ale také plánované záležitosti, týkající se odborné oblasti VOLEBNÍ AGENDA.

Legislativní vymezení::

Volby do zastupitelstev obcí

 • 491/2001 Sb., Zákon o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění ve znění pozdějších předpisů
 • 59/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Volby do zastupitelstev krajů

 • 130/2000 Sb., Zákon o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • 152/2000 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Volby do Parlamentu České republiky

 • 247/1995 Sb., Zákon o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • 233/2000 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č 204/2000 Sb., ve znění ve znění pozdějších předpisů

Volby do Evropského parlamentu

 • 62/2003 Sb., Zákon o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění ve znění pozdějších předpisů
 • 409/2003 Sb., Vyhláška k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění ve znění pozdějších předpisů

Volba prezidenta

 • 71/2012 Sb., Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
 • 275/2012 Sb., Zákon o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění ve znění pozdějších předpisů
 • 294/2012 Sb., Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, ve znění ve znění pozdějších předpisů

Místní referendum

 • 22/2004 Sb., Zákon o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění ve znění pozdějších předpisů
   

Pevně věříme, že spuštění další Odborné oblasti učiní Metodický portál pro naše zákazníky ještě více zajímavějším.

 

Na Metodickém portálu již nyní zpracováváme tyto Odborné oblasti:

Sociálně-právní ochrana dětí

Sociální služby

Sociální prevence a pomoc

Společná témata správních řízení

Stížnosti

Petice

Poskytování informací

Správní delikty

Stavební úřad, speciální stavební úřady

Silniční hospodářství

Životní prostředí

Správa majetku

Volby

 

Připravujeme:

Postupné spuštění jednotlivých Dopravních agend vedené na obcích (Stanice měření emisí, Drážní správní úřad, Linková osobní doprava, Taxislužby, Autoškoly, Řidičské průkazy, Technická způsobilost vozidel)

Témata pro samosprávu (zákon o obcích), Vyvlastňovací řízení a Správní řízení na úseku památkové péče.

 

Všechny srdečně zdraví

Mgr. Pavla Kotlánová
Manažer metodické podpory
Vzdělávací centrum MARBES CONSULTING s.r.o