Pomáháme plnit Vaše strategické cíle
v oblasti informačních systémů
Poskytujeme široké spektrum vzdělávacích
programů, eLearningových a odborných kurzů
Vyhovíme Vašim potřebám
v oblasti informačních systémů
Disponujeme zkušeným týmem analytiků,
konzultantů a programátorů

Nová Odborná oblast na Metodickém portálu Elogio: Správní řízení - Silniční hospodářství

S potěšením si vám dovolujeme oznámit, že jsem dnes 28.8.2015 spustili na Metodickém portálu další novou Odbornou oblast ze skupiny správních řízení – Silniční hospodářství.

 

Odborná oblast SILNIČNÍ HOSPODÁŘSTVÍ soustřeďuje informace týkající se výkonu agendy Silničního hospodářství orgány územních samospráv.

Lze zde nalézt strukturovaně seřazené informace o legislativě a informace o projednávání právních předpisů, které se týkají odborné oblasti Silniční hospodářství z Parlamentu České republiky.
Dále zde naleznete stanoviska ústředních orgánů veřejné správy a metodické informace příslušných ministerstev, případně krajských úřadů a nechybí ani relevantní judikatura soudů.
Druhou část tvoří informační tok, který se týká řešení Silničního hospodářství v PROXIO, který je reprezentován především doporučenými metodickými postupy, prezentací častých dotazů, informacemi z řešitelských schůzek. Dále zde lze nalézt informace o novinkách, které jsme distribuovali ve verzích minulých, ale také do budoucna plánované záležitosti.

 

Legislativní vymezení:

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

Všechny výše uvedené zákony sledujeme včetně souvisejících podzákonných předpisů a judikatury.

 

Pevně věříme, že spuštění další Odborné oblasti a tedy viditelný pohyb na Metodickém portálu učiní portál pro naše zákazníky ještě zajímavějším.

 

Na Metodickém portálu již nyní zpracováváme tyto Odborné oblasti:

Sociálně-právní ochrana dětí

Sociální služby

Sociální prevence a pomoc

Společná témata správních řízení

Stížnosti

Petice

Poskytování informací

Správní delikty

Stavební úřad, speciální stavební úřady

Silniční hospodářství

Životní prostředí

Správa majetku

 

Připravujeme:

Postupné spuštění jednotlivých Dopravních agend vedené na obcích (Stanice měření emisí, Drážní správní úřad, Linková osobní doprava, Taxislužby, Autoškoly, Řidičské průkazy, Technická způsobilost vozidel)

Témata pro samosprávu (zákon o obcích)

 

Všechny srdečně zdraví

Mgr. Pavla Kotlánová
Manažer metodické podpory
Vzdělávací centrum MARBES CONSULTING s.r.o