Pomáháme plnit Vaše strategické cíle
v oblasti informačních systémů
Poskytujeme široké spektrum vzdělávacích
programů, eLearningových a odborných kurzů
Vyhovíme Vašim potřebám
v oblasti informačních systémů
Disponujeme zkušeným týmem analytiků,
konzultantů a programátorů

Zúčastníme se

Můžete se s námi potkat na různých seminářích a konferencích.

Zástupci vývojového týmu společnosti Marbes consultiong se zúčastní 23. ročníku Veletrhu pracovních příležitostí, největšího veletrhu pracovních příležitostí zaměřeného na studenty a absolventy VŠ, který proběhne 21. března 2018 přímo v kampusu Západočeské univerzity v areálu na Borech v Plzni. V rámci veletrhu nás můžete navštívit na stánku, kde budeme připraveni se Vám plně věnovat a pomoci Vám s výběrem či zaměřením pro Vaši budoucí kariéru, i třeba u nás v Marbes consulting...

Přijďte a užijte si Veletrh pracovních příležitostí s námi. Těšíme se na Vaši návštěvu!

Za tým Marbes

Ing. David Vychron
Marketing manager
MARBES CONSULTING s. r. o.

 

Veletrh pracovních příležitostí při ZČU 2018

Zástupci společnosti Marbes consulting se zúčastní slavnostního večera, v rámci něhož proběhne Vyhlášení výsledků eOsobnost Egovernmentu 2018, dne 20. března 2018 v Nové budově Národního muzea v Praze. Soutěž eOsobnost Egovernmentu je hledáním osobností státní a veřejné správy, které svojí aktivitou přispěly k realizaci, posunu či propagaci elektronizace veřejné správy v ČR v daném roce.

Nominace jsou udělovány ve čtyřech kategoriích :

eOSOBNOST EGOVERNMENTU V KATEGORII OBCÍ

eOSOBNOST EGOVERNMENTU V KATEGORII MĚST

eOSOBNOST EGOVERNMENTU V KATEGORII KRAJŮ

eOSOBNOST EGOVERNMENTU V KATEGORII CENTRÁLNÍCH ÚŘADŮ

vyvrcholením je pak udělení hlavní ceny eOSOBNOST EGOVERNMENTU ZA CELKOVÝ PŘÍNOS.

 

Slavnostní večer se bude konat pod záštitou:  

Ing. Vladimíra Dzurilly, generálního ředitele SPCSS,

JUDr. Jaroslava Strouhala, náměstka pro řízení sekce ICT MV ČR,

Mgr. Zdeňka Zajíčka, prezidenta ICT unie.

 

eOsobnost Egovrnmentu 2018

Zástupci společnosti Marbes consulting se zúčastní semináře "eIDENTITA - UŽ JEN KRŮČEK", který se uskuteční dne 27. března 2018 v Malostranské besedě v Praze, pod taktovkou Magazínu Egovernment. Jak již bylo mnohokráte vyřčeno, pololetí roku 2018 bude z pohledu českého e-Governmentu důležitým a zcela zásadním mezníkem. Na konferenci se bude hodnotit stav jednotlivých odvedených prací, připravenost naší veřejné správy a jejich komerčních partnerů. 

Malá ochutnávka otázek na které budeme hledat odpovědi:

Skutečně nám Elektronický občanský průkaz s čipem, datová schránka či jiná forma identifikace umožní komunikovat s veřejnou správou plnohodnotně z domova?
Pokud budou potřebovat doplňující údaje, budou se schopny jednotlivé úřady navzájem kontaktovat a nebudou požadovat jejich dodání občanem?
A samozřejmě otázka nejdůležitější, nebude toto pohodlí kompenzováno nižší bezpečností?

Těšíme se s Vámi na viděnou 23. 3. 2018 v Praze!

 

Více info o semináři zde.

 eIDENTITA - UŽ JEN KRŮČEK

Marbes consulting se jako hlavní partner zúčastní 4. ročníku odborné konference "Celostátní setkání zástupců městské a obecní policie", která se uskuteční dne 3. dubna 2018 v hotelu Voroněž v Brně pod taktovkou společnosti MAGNUS REGIO. V rámci konference budete mít možnost si poslechnout naši prezentaci na téma "Efektivní správa systémů městské policie".

Hlavní témata konference:

  • Novela zákona o zbraních pro MP a OP a aktuální dění v MP a OP (MV ČR) • Přestupkové právo s dopadem na MP (MV ČR)
  • Odvolávání a jmenování do funkcí, novinky v oceňování (MPSV)
  • Pohled z praxe na přestupky v dopravě, měření rychlosti (MD ČR)
  • GDPR
  • Součinnost Policie ČR a MP v krajích (plk. Ing. Tomáš Lerch)
  • Technologie usnadňující práci strážníků – ukázky z praxe

Těšíme se s Vámi na  viděnou v Brně!

Tým Marbes

 

Celostátní setkání zástupců městské a obecní policie 2018

Konference Moravské obce a města 2018 se uskuteční v listopadu 2018 v hotelu Voroněž, Křížkovského 47 v Brně, pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj. Program konference je rozdělen do tří částí s odbornými přednáškami, které jsou vždy doplněné případovými studiemi a ukázkami dobré praxe úspěšně realizovaných projektů.

Určeno pro zástupce státní správy a samosprávy – starosty, tajemníky, vedoucí finančních odborů, odborů investic, rozvoje, správy majetku a ostatní úředníky všech pěti moravských krajů (Jihomoravský, Moravskoslezský, Zlínský, Olomoucký, Vysočina) a krajů Královéhradeckého a Pardubického.