Pomáháme plnit Vaše strategické cíle
v oblasti informačních systémů
Poskytujeme široké spektrum vzdělávacích
programů, eLearningových a odborných kurzů
Vyhovíme Vašim potřebám
v oblasti informačních systémů
Disponujeme zkušeným týmem analytiků,
konzultantů a programátorů

Konalo se

V minulých měsících jsme měli to potěšení se s Vámi setkat na těchto seminářích, školeních a jiných společenských událostech, které jsme pro Vás připravili nebo se jich stejně tak jako Vy pouze účastnili. Věříme, že to byl pro Vás příjemně a efektivně strávený čas a že nás svoji návštěvou opět poctíte i na příštích akcích.  Děkujeme!

Zástupci společnosti Marbes consulting se zúčastnili semináře jednotné digitalizace pořádaného společností info.com, který se věnoval problematice, která letos vrcholí a to především díky nařízení EU. Hovořilo se tedy jak o  Portálu občanaGDPR tak eIDAS a souvisejících záležitostech, jakými je například procesní modelování agend, portál občana, sdílení dat veřejné správy atp. Hlavními diskutujícími byli zástupci MV ČR, dále ICT Unie, SZR a další.

 

Finiš pod taktovkou EU

Zástupci společnosti Marbes consulting se zúčastnili 1. ročníku veletrhu Ecommerce EXPO Prague, který se uskutečnil dne 30. ledna 2018 v Praze v PVA Letňany. Bylo zde k vidění více než 100 vystavovatelů, kteří byli připraveni pomoci komukoli s růstem jejich společnosti na poli online podnikání.

 

Ecommerce EXPO Prague

Marbes consulting se zúčastnil 9. ročníku konference Moravské obce a města 2017, který se uskutečnil dne 23. listopadu 2017 v hotelu Voroněž, Křížkovského 47 v Brně. Konference byla určena pro zástupce státní správy a samosprávy – starosty, tajemníky, vedoucí finančních odborů, odborů investic, rozvoje, správy majetku a ostatní úředníky všech pěti moravských krajů (Jihomoravský, Moravskoslezský, Zlínský, Olomoucký, Vysočina) a krajů Královéhradeckého a Pardubického.

Hlavní témata konference:

 • Rozpočtové určení daní na další rok 2018
 • Možnosti financování měst a obcí v programovém období 2014 – 2020
 • Nové technologie usnadňující práci ve vašich městech a obcích, příklady z praxe
 • Zabezpečení měkkých cílů – škol a školek
 • Novinky v odpadovém hospodářství
 • Ukázky úspěšně realizovaných projektů v městech a obcích
 • VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE O NEJ ŠKOLKU

 

Zástupci společnosti Marbes consulting se zúčastnili dne 20. 11. 2017 slavnostního večera Beaujolais Nouveau 2017, který pořádal Magazín Egovernment v Obecním domě v Praze, v jehož průběhu byly vyhlášeny výsledky soutěže Egovernment The Best 2017 - ICZ. 

Více informací o průběhu večera na stránkách Magazínu Egovernment.

 

Společnost Marbes consulting pro Vás uspořádala odborný seminář PROXIO DAY, který se uskutečnil dne 3. 10. 2017 v Průhonicích. Partnery semináře byly společnosti MENZO a NETIA, kterým tímto ještě jednou děkujeme. 

V průběhu semináře jste měli možnost si vyslechnout odborné prezentace zaměřené na GDPR, Informační bezpečnost, Rizika pod kontrolou, Otevřený úřad - EIDAS, Rozhraní na spisovou službu, Žádosti o zábory, Evidence a správa hrobových míst, NAV 2017, POLIXIS, ad. Dozvěděli jste se o našich novinkách, které pro Vás připravujeme, a také jste měli možnost projednat Vaše individuální potřeby s našimi odbornými konzultanty, kteří Vám byli po celou dobu semináře k dispozici.

Po ukončení odborné části semináře jste měli možnost si zazávodit na Segway vozítkách a vyhrát zajímavé ceny. Hlavní cenou byl iPad, který do soutěže věnoval partner konference společnost MENZO.   

Všem zúčastněným děkujeme a výherci gratulujeme!

Věříme, že jste si semináři užili a již nyní se těšíme s Vámi na viděnou na další společné akci.

Fota ze semináře si můžete prohlédnout na našem facebooku

Děkujeme za Vaši účast!

 

Za tým Marbes

Ing. David Vychron
Marketing manager
MARBES CONSULTING s. r. o.

 

PROXIO DAY 2017

 

V minulém roce společnost Marbes consulting pro Vás uspořádala odborný seminář PROXIO DAY dne 8. 11. 2016 v Průhonicích. Partnery semináře byly společnosti Corpus Solutions, Czech Grid Group a Správa informačních technologií města Plzně (SIT MP), kterým tímto ještě jednou děkujeme. 

V průběhu semináře jste měli možnost si vyslechnout odborné prezentace zaměřené na Otevřený úřad - EIDAS, Registr smluv, Registr přestupků, Mobilní aplikace ověřování přestupků, Žádosti o zábory, Parkovací oprávnění, Záměry, Volby, Silniční hospodářství z pohledu vnitřku úřadu, Správní agendu, informační systém pro městskou policii POLIXIS, vzdělávací portál ELOGIO, Kybernetickou bezpečnost, Leadership a v neposlední řadě také na MAPIIO, integrační platformu pro prezentaci agendových a provozních dat úřadu v mapových podkladech. Dozvěděli jste se vše o našich novinkách, které pro Vás připravujeme, a také jste měli možnost projednat Vaše individuální potřeby s našimi odbornými konzultanty, kteří Vám byli po celou dobu semináře k dispozici.

Po ukončení odborné části proběhla ukázka práce s drony, které do vzduchu dostali odborníci ze SIT MP a předvedli nám, co takový bezpilotní letoun ve vzduchu dokáže. 

Úplný závěr setkání již tradičně patřil losování cen. Všem výhercům gratulujeme!

Pevně věříme, že jste si seminář užili stejně jako my a již nyní se těšíme s Vámi na shledanou na další společné akci.

Fota ze semináře si můžete prohlédnout na našem facebooku

 

 

Ve dnech 20. – 21.9. v hotelu Benica Benešov jsme pro Vás připravili dvoudenní odborný seminář, který byl zaměřen na legislativní, metodickou a praktickou část práce uživatelů systému MS Dynamics NAV 2017. Akce byla určena jak zkušeným uživatelům, kterým posloužila pro seznámení s novinkami a doporučenými pracovními postupy, tak i nováčkům, kterým tento formát vzdělávací akce posloužil jako průvodce a inspirace pro jejich další práci.

Děkujeme za Vaši účast a těšíme se s Vámi na dalších akcích opět na viděnou!

 

Marbes consulting se zúčastnil jako Partner pravidelné podzimní konference e-government 20:10 aneb žijem si jak na zámku, ať to trvá věčně, která se konala ve dnech 5. až 7. září 2016 v Mikulově.
Motto letošního ročníku byla "VIZE 20:20", tedy výhled na to co uděje do roku 2020.

V rámci konference jste si měli možnost vyslechnout zajímavé prezentace k tématu eIDAS, Kybernetická bezpečnost a Egovernment Cloud. Odborný program byl doplněn prohlídkou zámku Mikulov, společenským večerem jehož hlavním bodem byla již tradiční volba Miss Egovernment 2016 a tancem na zámeckém nádvoří s dj Martinem Hrdinkou.

Děkuji všem, kteří nám na konferenci věnovali svůj čas a těším se s vámi opět na shledanou na další společné akci.

 

Na další milá setkání s vámi se za tým Marbes těší

Ing. David Vychron
Marketing manager
MARBES CONSULTING s. r. o.

Vážení zákazníci, děkujeme, že jste přijali naše pozvání na Odborné školení Přestupků, které se uskutečnilo ve dnech 13. a 20. června v hotelu Alpin Avion v Praze. Školení bylo věnováno novému zákonu č. 250/2016 Sb., a jeho dopadům do aplikace PROXIO – AGENDIO, se zaměřením na praktickou část práce uživatelů a představení novinek v aplikaci.

Program školení byl následující:

 • Metodika postupu pro přechodné období
 • Vznik nových typů případů
 • Úprava stávajících průvodců pro zaevidování případu a vyřízení věci
 • Nové typy úkonů, typů dokumentů a šablon
 • diskuze

Děkujeme za vaši návštěvu a budeme se těšit s vámi opět na viděnou na dalších akcích.

 

Odborné dny - Přestupky

Marbes consulting se jako Stříbrný partner zúčastnil čtvrtého ročníku konference Rok informatiky, který se konal ve dnech 7. až 9. června 2017 ve Šternberku. Toto tradiční setkání všech, pro které je důležitá či zajímavá elektronizace veřejné správy, se uskutečnil pod záštitou Olomouckého kraje v čele s panem hejtmanem Ladislavem Okleštěkem. Odborná část konference probíhala v Městském kulturním zařízení Šternberk, kde v rámci jedné konference spolu diskutovali zástupci ministerstev, krajů, měst a obcí.

Za účast a podnětné diskuze vám děkuje obchodní tým Marbesu, který vám byl k dispozici k osobnímu jednání po celé tři dny konference. 

Těšíme se s vámi na další akci opět na shledanou!

Více na stránkách Egovernmentu.

  Rok informatiky 2017

Odborné dny na téma Správní delikty, které jsme pro vás uspořádali, byly zaměřeny na legislativní i praktickou část práce uživatelů řešení Správních deliktů v PROXIO. Stěžejní část programu tvořili praktické ukázky a doporučení vhodných postupů uživatelům v souladu s legislativou. Hlavním tématem letošního ročníku byl nový zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, další související právní předpisy a jejich aplikace do řešení PROXIO.

Děkujeme za vaši účast a těšíme se na dalších Odborných dnech s Vámi opět na shledanou! 

 

Správní delikty PROXIO